Communicast - קומיוניקאסט

ארבע מנהלות שיווק יוצאות למשימה לאומית

May 22, 2019

סופי מלניק-אמיתי, שירה לוי-ברקן, שירי גרוסברד ואפרת פניגזון הן ארבע מנהלות שיווק בכירות ● מתוך רצון להציג את ישראל בעולם כמעצמת שיווק, הן בחרו לצאת למשימה לאומית ולהקים קהילה שהיא לא רק מקצועית אלא גם הסברתית.

למה סופי ושירה מדוע הקימו את קהילת G-CMO, ומהן דרישות הסף לקבלה לקהילה? כשמנהלי שיווק בכירים מתמודדים עם שאלות כמו  איך מפטרים עובד בגרמניה, איך מוצאים חברת PR בספרד והבדידות בנסיעות הרבות ובשעות לא שעות הקהילה נותנת מענה לשאלות קשות והופכת לבית חם.

אורחות: סופי מלניק אמיתי ושירה לוי ברקן